دسته‌بندی: سایر مقالات

“ديكلوفناك سديم”، “ايبوبروفن”، “ايندو متاسين”، “ناپروكسن”و “پيروكسيكام” از جمله قرص‌هايي مي‌باشد كه در صورت مصرف خودسرانه، با رسوب در كليه به مرور زمان فعاليت آن را دچار اختلال مي‌كند.

مسوول زير گروه “نفرولوژي ” دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفت: مصرف خود سرانه قرص‌هاي ضد التهاب يكي از علل آسيب و اختلال در فعاليت كليه

ادامه مطلب »