پيام مدير منطقه مديترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت به وزير بهداشت ایران به مناسبت هفته سلامت

دكترعبدالرزاق حسين جزايري، مدير منطقه مديترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت، به مناسبت ايام هفته سلامت سال 88 متن پيامي را به وزير بهداشت ایران  ارسال كرد .
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ،   متن پيام مدير منطقه مديترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت به وزير بهداشت كشورمان به شرح زير است:
عاليجناب آقاي دكتر لنكراني

دفتر منطقه مديترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت، روز جهاني بهداشت در سال 2009 را با پيام «حفاظت از تسهيلات و امكانات بهداشتي در حوادث غير مترقبه» جشن مي گيرد. پيام امسال درباره حفاظت از امكانات و تسهيلات بهداشتي و توانايي آنها به ادامه درمان وظايفشان درحوادث غيرمترقبه كه در نتيجه بحرانهاي طبيعي و بشرساز بوجود مي آيد ، مي باشد.

همانگونه كه عاليجناب استحضار دارند، كشورهاي عضو منطقه مديترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت مستعد انواع حوادث غير مترقبه نظير: سيل، زمين لرزه، تنشهاي نظامي و غيره مي باشند. درهركدام از اين حوادث، امكانات و تسهيلات درخط مقدم مراقبت از مجروحين و زخمي شدگان و همچنين بيماران قرار مي گيرد. بنابراين لازم است اين امكانات و تسهيلات بهداشتي واجد شرايط بوده ودرحين حال كه بكار روزمره ارائه خدمات به بيماران مي پردازد، بتوانند جان آسيب ديدگان حوادث غيرمترقبه را نجات دهند. اين امر با ساختن بناهايي كه در مقابل بحرانها مقاوم بوده و بتوانند در شرايط سخت بكار خود ادامه دهند و همچنين آماده نمودن تيمهاي پزشكي كه مي توانند در شرايط سخت بكار خود ادامه دهند و همچنين آماده نمودن تيمهاي پزشكي كه مي توانند در شرايط سخت خدمات بهداشتي مناسب را ارائه دهند ، ميسر مي شود. ما دبيرخانه سازمان جهاني بهداشت ،‌كشورهاي عضو وتمام همكاران مي توانيم اين امر را با تشريك مساعي و كنار هم قراردادن معلومات ، تجارب و تخصص ، درخواست حفاظت از تسهيلات و امكانات بهداشتي ، انجام دادن اقدامات لازم بمنظور كارآمدي امكانات و پرسنل ارائه دهنده خدمات بهداشتي، امكان پذير سازيم . زمانيكه امكانات و تسهيلات بهداشتي آمادگي لازم را براي مقابله با حوادث غيرمترقبه كسب نكرده اند ،‌ نمي توانند درمقابل خطرات مقاومت نمايند زيرا :
– پرسنل ارائه خدمات بهداشتي و بيماران كشته و مجروح مي گردند.

– خدمات بهداشتي اورژانس و خدمات بهداشتي عادي ارائه مي گردد.

–  سرمايه هاي زيادي كه براي زيرساخت بهداشتي هزينه شده از بين مي رود.

–   زمان زيادي براي بازسازي و بهبودي سيستمهاي بهداشتي و جامعه هاي بحران زده لازم است .
ما درحال آماده نمودن بسته اي براي روز جهاني بهداشت هستيم كه حاوي مطالب و اطلاعات مربوط به تمام ابعاد حفاظت از تسهيلات و امكانات بهاشتي درحوادث غيرمترقبه مي باشد.

به منظور استفاده بهينه از رسانه هاي الكترونيكي با رشد فزاينده و همچنين در راستاي سياستهاي سازمان جهاني بهداشت براي بهبود فرهنگ حفاظت از محيط ، دفتر منطقه مديترانه شرقي قصد دارد براي اولين بار تعداد زيادي ازمطالب مربوط به روز جهاني بهداشت در سال 2009 بصورت فرمت الكترونيكي را توزيع نمايد. اين فرمت الكترونيكي اين اجازه را به كشورهاي عضو سازمان جهاني بهداشت مي دهد كه محصولات ارتباطي و مطالب خبري را نيز متر و دراندازه هاي مناسبتر دريافت دارند. اين مطالب الكترونيكي چند زبانه بوده و مي تواند براي كشورهاي منطقه مؤثرتر باشد. اين فرصتهاي الكترونيكي شامل تعداد زيادي وب سايتها، محصولات تعاملي چند رسانه اي با پورتالهايي براي جمع آوري نظرات و مطالب جديد آنلاين مي باشد.

تغيير ديگر در برنامه روز جهاني بهداشت امسال اين مي باشد كه برنامه هاي امسال محدود به يك روز نبوده و اين برنامه ها تا چندين روز بعد از 7 آوريل 2009 ادامه مي يابد. اين امر باعث مي شود كه سازمان جهاني بهداشت و كشورهاي عضو اين فرصت را داشته باشند كه بسياري از فعاليتهاي سنتي خود را بصورت كاملتر و با انعطاف زماني بيشتر انجام دهند. ما كشورهاي عضو سازمان جهاني بهداشت را ترغيب مي نمائيم كه چندين برنامه در طي سال برگزار نموده و پيام روز جهاني بهداشت را طول سال يادآوري نمايند.

فعاليتهاي زير مي تواند در طي سال براي جشن گرفتن روزجهاني بهداشت انجام گيرد:

–  برگزاري كنفرانس ها،‌نمايشگاههاي سلامت و مسابقات دو تفريحي

– توزيع مواد آموزشي

–  ارائه سخنراني

– حمايت و مشاركت ورزشكاران ، افراد مشهور و مقامات دولتي

– توليد و توزيع آگهي هاي خبري و گزارش هاي خبري

– برگزاري گردهمايي ، كنفرانس ، كارگاه آموزشي و سمپوزيوم

–  برگزاري جلسات و بحثهاي گروهي

–   تشويق به فعاليتهاي دانش آموزي و دانشجويي (نوشتن مقاله ، تحقيق و گزارش)

– برگزاري بازي و مسابقات (پوسترسازي، عكاسي ،مقاله نويسي و رقابتهاي ورزشي و هنري)

–  دعوت از سخنرانان براي ايراد سخنراني

–  برگزاري بازي ، پخش موسيقي ،‌نمايش فيلم و مواد صوتي تصويري

–  برگزاري نمايشگاه سلامت و ارزيابي كاهش مخاطرات بهداشتي و غربالگري ،‌تشخيص ،
همچنين فعاليتهاي زير نيز مي تواند انجام گيرد :
–   سرمايه گذاري و تعيين  بودجه  براي اهداف بهداشتي

–  مكاتبه با نمايندگان مجلس ، مقامات دولتي و رسانه ها براي ارتقاء اهداف بهداشتي

–  برگزاري و ساماندهي رويدادهايي حول موضوع روز جهاني بهداشت، در برخي از اين وقايع مي توان از شخصيت هاي مردمي كمك گرفت كه مي توانند نياز ضروري حفاظت از تسهيلات و امكانات بهداشتي را مورد تاكيد قراردهند و همچنين فراهم كردن شرايط براي نمايندگان مجلس و تصميم گيران كشوري بسيار حائز اهميت خواهد بود.
– انتشار تمبرهاي يادگاري حاوي شعار روز جهاني بهداشت

–  برگزاري سخنراني هاي ويژه و جلسات پرسش و پاسخ در مجامع بهداشتي و سنديكاهها

–  نمايش مواد ويديوئي مرتبط با موضوع روز جهاني بهداشت در سالن هاي انتظار اماكن عمومي از قبيل بيمارستانها و كلينيكها براي افزايش آگاهي مردم

–   تشويق سازمانهاي غير دولتي جهت تشويق در رويدادها

–  تشويق رسانه هاي ملي ومحلي به ايفاي نقش اصلي در تاكيد براهميت روز جهاني بهداشت و پيام آن

– با حمايت وزارت آموزش وپرورش و وزارت علوم وتحقيقات و فن آوري مي توان ترتيبي اتخاذ كرد تا تمامي مدارس ابتدائي ،‌راهنمايي ،‌دبيرستان ،‌بويژه دانشكده هاي پزشكي طي هفته سلامت حداقل يكساعت از وقت خود را به صحبت در مورد ابعاد حفاظت از امكانات و تسهيلات بهداشتي در حوادث غيرمترقبه بپردازند. همچنين مي توان ويدئو كنفرانس را ترتيب داد تا توسط آن تمامي استانها بتوانند حول موضوع روز جهاني بهداشت با هم در ارتباط باشند.

–  درخواست از روحانيون و رهبران ديني كه طي هفته اول آوريل درمساجد و كليساها به ايراد سخنراني حول پيام روزجهاني بهداشت بپردازند.

به دنبال موفقيتهاي سالهاي اخير ، مسابقه طراحي و نقاشي را براي دانش آموزان به مناسب روز جهاني بهداشت ترتيب داده ايم كه اميدواريم با كمك شما دانش آموزان كشورتان حضور گسترده داشته باشند.

موارد ذكر شده در بالا ايده هايي مي باشند كه حضرتعالي مي توانيد در برنامه هايتان مدنظر قراردهيد. البته شما نيز مي توانيد ايده هايي كه به نظرتان مفيد مي باشد، به آن موارد اضافه كنيد. مشتاقانه منتظر دريافت ايده هاي شما و بازخورد فعاليتهايي كه در كشورتان به مناسبت روزجهاني بهداشت صورت مي گيرد، مي باشم . عقيده راسخ دارم كه همكاريهاي مستمر ما باعث موفقيت در اشاعه پيام اين روز مهم خواهد شد.
دكترعبدالرزاق حسين جزايري
مدير منطقه مديترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت

منابع سایتآرگا _ نورین بلاگ _ روزانه _ پزشکان بدون مرز _دانشنامه اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا