پنجمین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث و بلایااز تاریخ 5الی 7 بهمن 90 در تهران برگزار می شود

پنجمین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث و بلایااز تاریخ 5الی 7 بهمن 90 در مرکز همایش های بین المللی رازی تهران برگزار می شود .

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، در سایت کنگره می خوانیم :  با استعانت از خداوند متعال پنجمين کنگره بين المللي بهداشت، درمان و مديريت بحران در حوادث و بلايا برگزار مي گردد. تلاش ما در چهار کنگره گذشته بر آن بوده است تا از دانش و تجربه تمامي صاحب نظران در جهت دستيابي به برنامه جامع مديريت بحران، ارتقاي دانش جامعه پزشکي در مورد حوادث و بلايا، نقد و بررسي نارسايي هاي ساختاري و اجرايي در مديريت بحران و ارائه دستورالعمل هاي اجرايي بهرمند شويم.
خوشبختانه پس از برگزاري چهار کنگره گذشته به موفقيت هاي قابل توجهي دست يافته ايم که برخي از آنها عبارتند از:

1- پيشنهاد تشکيل سازمان مديريت بحران
2- طراحي ساختار تيم هاي اضطراري عمومي، تخصصي و بيمارستاني
3- تدوين دستورالعمل هاي اجرايي در زمينه هاي مختلف از جمله مديريت بحران بيمارستاني
4- تشکيل بانک اطلاعاتي بهداشت، درمان و مديريت بحران در حوادث و بلايا

اهداف ما در اين کنگره عبارتند از:

ارتقاي مهارت هاي درماني و مراقبتي جامعه پزشکي درحوادث بلايا و ارتقاي آگاهي هاي آنان در اين زمينه
ارتقاي مهارت هاي همکاران در زمينه امداد و نجات مصدومين و قربانيان بلايا
ارائه راهکارها يي به منظور آمادگي در زمينه مديريت هماهنگ در حوادث و سوانح و بلايا
ارتقاي دانش و مهارت خدمات بهداشتي به منظور حفظ سلامتي افراد سالم و پيشگيري از بروز بيماري هاي مختلف در مجروحين و مصدومين سوانح و بلايا
بررسي و ارائه راهکارهاي علمي به منظور توانبخشي و مددکاري صادقانه، ماهرانه و به موقع در حوادث و بلايا
بررسي و ارائه راهکارهاي جديد به منظور ارتقاي خدمات پرستاري در بهترين شرايط ممکن به آسيب ديدگان حوادث و بلايا
بررسي تهديدات، راهکارهاي تشخيصي و درماني مناسب، سريع و به هنگام، به آسيب ديدگان از تهديدات هسته اي، بيولوژيک و شيميايي
مرور و بازنگري نقادانه دستاورد هاي کنگره هاي گذشته با رويکرد به تهديدات آينده

تاریخ های مهم :
شروع ثبت نام                        1390/06/25
پایان ثبت نام                          1390/10/30
شروع ارسال چکیده               1390/06/25
پایان ارسال چکیده                 1390/08/30
شروع ارسال مقاله                 1390/06/22
پایان ارسال مقاله                   1390/08/30
تاریخ برگزاری                     1390/11/05
تاریخ پایان                           1390 /11/07

مکان و زمان برگزاری کنگره :

تهران – بزرگراه شهید همت – دانشگاه علوم پزشکی تهران – مرکز همایش های بین المللی رازی
پنجم تا هفتم بهمن 1390

عناوين محوری

1) كميته مدیریت
تبیین وضع موجود و توان فعلی سامانه مدیریت بحران کشور جهت مقابله با سوانح و بلایا (امکانات سخت افزاری و نرم افزاری- آموزشهای مرتبط و کار های مطالعاتی انجام گرفته)
برنامه ملی سوانح و بلایای کشور موسوم به (National Disaster Plan) NDP
تدوین آئین نامه های اجرائی مرتبط با قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
برنامه ملی مقابله با سوانح و بلایای کشور(National Disaster Response Plan) NDRP
سازماندهی ملی جهت مقابله با بحران، شامل:شرح، تعیین و تفکیک وظایف دستگاههای متولی و همکار
پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
نقش نیروهای مسلح در مدیریت جامع بحران
ارزیابی ساختار و عملکرد سیستم مدیریت بحران کشور در حوادث غیرمترقبه
تحلیل حوادث غیرمترقبه (به روز نگه داشتن مدیریت حوادث غیر مترقبه با توجه به متغیرهای محیطی، جغرافیایی و زمانی)
مدیریت ارتباطات، اطلاع رسانی، فناوری و مستند سازی در حوادث غیرمترقبه
حوادث غیرمترقبه در تجمعات عمومی (Mass Gathering)
مدیریت بیمارستانی در مقابله با حوادث و بلایا (تشکیل تیم های مقابله با حوادث غیرمترقبه، تعریف شرایط و محل ایجاد مراکز درمانی موقت یا نقاهتگاه، بیمارستانهای صحرایی و تجربیات تیمهای خارجی، مدیریت تریاژ بیمارستانی، تخلیه بیمارستانی، تجهیزات بیمارستانی، ارتباط با فعالیتهای پیش بیمارستانی، هماهنگی بین بیمارستانی و …)
اقتصاد سلامت در حوادث و بلایا
مدیریت هماهنگ در حوادث غیرمترقبه
فراخوان و سازماندهی نیروهای داوطلب امدادی، بهداشتی و درمانی در بحران
اقدامات و چالشهای فراروی مدیریت سوانح جهان در 10 سال آینده
مدیریت منابع (انسانی- مالی- تجهیزاتی) در حوادث غیرمترقبه
مدیریت ریسک و ارزیابی آسیب پذیری
بازسازی با رویکرد پیشگیری و تخفیف اثرات سوء بلایا
ظرفیت بومی و بومی سازی سیستم مدیریت بحران در کشور
چالشهای متدولوژیک در تحقیقات بلایا و حوادث غیرمترقبه
شرایط اضطراری پیچیده (Complex Emergency)
مسائل حقوقی، قانونی و اخلاقی در حوادث غیرمترقبه
اصول اجرای مانور جهت آمادگی در حوادث غیرمترقبه
مدیریت حوادث ناشی از مواد خطرناک (Hazardous Material)
سامانه های متحرک در حوادث غیرمترقبه
چالشهاي روابط درون سازماني و برون سازماني آئين نامه اجرايي کارگروهها جهت تقسيم وظيفه بين ارکان ماتريس مشارکت درون گروهي و برون گروهي و ارتباط با سازمان مديريت بحران
بحرانهای بین المللی و نقش سیستم مدیریت بحران در آن
درسها و تجربیات در استمدادهای بین المللی

2) كميته درمان
مقاومت آنتي بيوتيكي و بحران هاي ناشي از آن
كاربرد تجارب و نوآوريهاي پزشكي دفاع مقدس درحوادث و بلايا ( تروماتولوژي، جراحي اعصاب، ارتوپدي، چشم، گوش و حلق و بيني ، اورولوژي ، شوك و … )
سيستم مراقبت از ترما در حوادث و بلايا ( دهان و فک و صورت و چشم در موارد اورژانس و تروماهای شکم و آسیب های عروقی و کونتوزیون قلبی ریوی و … )
جايگاه نظام سلامت كشور در حوادث بين امللي ( بيمارستانهاي صحرايي ،پايگاههاي درماني مختلف …….)
در مان ضايعات خاص در حوادث و بلايا (رابدومیولیز و پروتکل مایع درمانی و كونتوزيون هاي قلبي ،نارسائي حاد كليه و غرق شدگی گرمازدگي و سرمازدگي و گزش حشرات و حيوانات … )
ترياژ در حوادث و بلايا
طب انتقال خون در حوادث و بلايا
بهره گيري از تكنولوژي نوين درمان ( تله مديسين و تله سرژری) در حوادث و بلايا
مراقبت از سوختگی ها
مراقبت و درمان در جنگهاي نوين (مصدومین هسته ای، شيميايي ، ميكروبي )
سامانه هاي درمان اضطراري متحرك و ثابت در حوادث و بلايا
مراقبت و درمان ضايعات حاد رواني در حوادث و بلايا
مراقبت و درمان گروههاي آسيب پذير (كودكان ، سالمندان ، زنان) در حوادث و بلايا
پروتكل ها و فرآيندها ي درماني در حوادث و بلايا
مستند سازي و ثبت دقيق اطلاعات در حوادث و بلايا
مراقبت و درمان در پدافند غير عامل
ارزيابي و واكنش سريع در حوادث و بلايا
مراقبت و درمان بيماريهاي بازپديد و نوپديد
تشخيص و تعيين هويت در حوادث و بلايا
روانپزشكي قانوني در حوادث و بلايا
تعيين علت مرگ در حوادث و بلايا
تعيين مسموميت ها در حوادث و بلايا
تروماتولوژي قانوني در حوادث حوادث و بلايا (ضايعات انفجاري, برق گرفتگي, سوختگي و …)
حوادث و بلايا و اعلام فوت
تجربیات پزشکی قانونی در حوادث ساخت بشر
عملکرد تیمهای پزشکی قانونی در حوادث و بلايا در دو دهه اخیر ایران

3) كميته پرستاری
تاملي بر تجارب عینی پرستاران در حوادث و بلایا
نوآوری های در مراقبت هاي پرستاری در حوادث و بلایا
آسیب پذیری تیم مراقبتی در حوادث و بلایا
صلاحیت های عمومی و اختصاصي پرستاران در مواجهه با حوادث و بلایا
مراقبت های پرستاری پیش بیمارستانی در بحران و حوادث پرتلفات
تریاژ فيلد در بحران و حوادث پرتلفات
مدل هاي مديريت بحران و نقش و جايگاه پرستاري در اين مدل ها
پرستاری از گروه های آسیب پذیر در بحران
پرستاری نظامی در بحرانها و حوادث جنگي
مراقبت هاي پرستاري از بيماران ترومايي در فيلد و بخش اورژانس
نقش و جايگاه پرستار در آموزش (ایجاد آمادگی /آماده سازی) جامعه براي مقابله با بحران و بلايا
نقش و جايگاه پرستار در تيم هاي اضطراری (DMAT)
نقش و جايگاه پرستار در برنامه ريزي مدیریت بحران بيمارستانها (HDP)
مراقبتهاي پرستاري از بيماران حوادث مواد خطرناك و سلاحهاي كشتار جمعي (HazMat & WMD)
نقش و جايگاه پرستار در سامانه فرماندهي حادثه بيمارستاني (HICS)
نقش و جايگاه پرستار در ارزيابي خطر و آسيب پذيري حوزه سلامت (Risk & Vulnerability Analysis)
نقش پرستار در حفظ و ارتقاء ابعاد چهارگانه سلامتي( جسمي ، رواني، اجنماعي، معنوي) در بلايا
تحليل محتوايي روايات و احاديث اسلامي مرتبط با بلايا

4) كميته امداد و نجات
1- امداد ونجات و نقش نبروهاي غير دولتي اعم ازNGO ها و مردم
سازماندهي نيروهاي مردمي در سامانه فرماندهي سوانح
مشارکت های مردمی و نقش سازمانهاي غير دولتي (NGO )درامدادنجات
آموزش هاي همگاني و جامعه ی آماده
اجتماعات محله اي وجايگاه آنها درپاسخ به سوانح طبيعي
سامانه شبكه نيروهاي داوطلب مردمي
2-امداد ونجات، برنامه ريزي ، هماهنگی وفرماندهي
برنامه ریزی اقتضایی
سامانه فرماندهي امداد ونجات
EOC و نقش آن در هنگام سوانح
فرماندهي واحدو فرماندهي يكپارچه
نقش نيروهاي نظامي در سامانه فرماندهي سوانح
سازمان هاي دخيل در امداد ونجات ، نقش و وظايف
سامانه ملي مديريت سوانح
هماهنگي بين سازماني MACS در هنگام سوانح (MUTT AGENCY COORDINATION SYSTEM)
امدادو نجات در سوانح و سامانه اطلاع رساني عمومي
شیوه های نوین و جایگاه روابط عمومی در امداد رسانی
هماهنگی امداد و نجات در سطوح استانی، ملی و بین المللی
3- فلسفه امداد ونجات ، فرهنگ ،اخلاق و چالش های حقوقی
فلسفه امداد و نجات، چیستی و چرایی
امداد و نجات در تمدن ملی و اسلامی
فرهنگ سازي در آموزش امدادو نجات و نقش آن در كاهش اثرات بلايا
چالش های اخلاقی و اخلاق در امداد ونجات
رسانه عمومي و نقش و تأثير آن در ترويج فرهنگ ايمني (خود امدادي و دگر امدادي)
مسوولیت سازمان های امداد رسان در قبال مصدومیت امدادگران
چالش های حقوقی و بررسی جنبه حقوقی فعالیت های امداد و نجات
نقش بیمه و تاثیر آن در انگیزه امدادگران
امدادگری، مسوولیت اخلاقی یا حقوقی؟
راز داری و امانت داری در امداد و نجات
اخلاق در پژوهش های امداد و نجات
داوطلبی و خیرخواهی
ارتقا اعتماد در امداد و نجات
4- امدادو نجات ، آموزش، فن آوري و دانش
ضرورت ايجاد سامانه اطلاعاتي آسيب ديدگان ناشي از حوادث غير مترقبه
فن آوري جديد طراحي و ساخت ربات های امداد رسان و نجاتگر
سيستمهاي ماهواره اي و تجهیزات مدرن ارتباطی و كاربرد آن در امداد ونجات
فناوری های پيشرفته در امداد نجات
فن آوري و اطلاعات در حوادث و بلايا
GIS ومديريت بحران
سامانه ارزيابي سريع خسارات و تخمين تلفات QD&LE
سامانه هشدار سريع
آموزش در امداد و نجات
پژوهش در امداد و نجات
شیوه های نوین آموزش همگانی
5- امدادو نجات و موارد خاص
ارزیابی اولیه سوانح و حوادث
امداد و نجات هوایی
امداد و نجات در دریا
امداد و نجات در سیلاب
امداد و نجات در آتش
امداد و نجات در حریق های بزرگ
امدادونجات در كوهستان
امداد و نجات در سوانح جاده ای
امداد و نجات در تغییرات آب و هوایی
امداد و نجات و ترافیک شهری
امداد و نجات در ارتفاع فضاهای معلق
نجات در آوار
6- امدادو نجات و سایر موضوعات
تيمهاي امدادو نجات- نفرات وسازماندهي
پی جویی های مرتبط با چهارگروه قربانیان سانحه، بازماندگان سالم،آوارگان، مدومین وفوت شدگان
امداد و نجات و نقش زیرساختها
تجارب موفق بین المللی در عملیات امداد و نجات
آسیب شناسی عملیات امداد و نجات در سوانح
تخليه امن اضطراري در سطح محلات
استانداردهای امداد و نجات

5) كميته بهداشت
جامعه ایمن و موازین بهداشتی
بیوتروریسم، پدافند غیر عامل و نوپدیدی و باز پدیدی بیماریها
ريزگردها و بحران هاي ناشي از آن و چگونگی کنترل آن
بهداشت محیط در حوادث و بلایا (آب، هوا، خاک، غذا، دفع بهداشتی زباله و فاضلاب، کنترل و مبارزه با ناقلین، بهسازی اماکن عمومی، ایمنی کار در شرایط بلایا و حوادث)
بهداشت روان در حوادث و بلایا (بهداشت روان سوگ)
HSE و مدیریت بحران (آموزش، فرهنگ سازی، پیگیری و آماده سازی وقوع بحران)
حوادث و مواد شیمیائی و مدیریت بحران
بهداشت حرفه ای و ایمنی
پیشگیری و کنترل بیماریها
سازماندهی فوریتهای بهداشتی
بهره گیری از نظام PHC
امنیت غذایی و تمهیدات تغذیه ای
بسته بندی مواد غذایی و ارائه غذای گرم بسته بندی شده
بهداشت گروههای آسیب پذیر در حوادث و بلایا (مادر و کودک- سالمندان)
آموزش بهداشت و بکارگیری کانالهای ارتباطی موثر
پیشگیری و مراقبتهای بهداشتی در حوادث هسته ای و رادیولوژیک
پیش آگهی ها و آمادگیهای بهداشتی
برنامه ریزی ذخیره سازی و توزیع مواد غذایی و بهداشتی
طراحی شهر سالم و کاهش خسارت
اقتصاد سلامت – تیم سازی خدمات بهداشتی
ارزیابی سریع بهداشتی
نقش Tele- Health، E-Health- و M-Health-
بهداشت اجتماعی
اصول گزارش دهی
نقش آزمایشگاهها در حوادث و بلایا
بانک اطلاعات آموزش حین بحران
بانک اطلاعات بحران

6) كميته توانبخشي
الف- آمادگی برنامه ریزی خدمات توانبخشی
ارزیابی خطر در حوزه توانبخشی
آموزش توانبخشی در بلایا
راه ها، دستورالعمل ها و استانداردهای ارائه خدمات توانبخشی
اصول اخلاقی در ارائه خدمات توانبخشی در حوادث و بلایا
اطلاع رسانی، ارتباط و هماهنگی
ارزیابی آسیب پذیری سازه ای و غیر سازه ای
نیاز سنجی خدمات توانبخشی
برنامه ریزی جامعه محور
قادر سازی, حساس سازی و مشارکت اجتماعی در توانبخشی
ب- پاسخ به حوادث و بلایا
نیازسنجی مصدومین و بازماندگان در حوزه توانبخشی
مدیریت و هماهنگی
جستجو, نجات و اسکان در حوزه توانبخشی
آمار و اطلاع رسانی در توانبخشی
خدمات توانبخشی (حسمی، روانی، اجتماعی، معنوی)
خدمات توانبخشی, توانمند سازی و گروههایی با نیاز های ویژه
کیفیت زندگی و رفاه بازماندگان
توانبخشی مبتنی بر جامعه
اعتیاد و توانبخشی
خدمات توانبخشی و گروههای آسیب پذیر (زنان، کودکان، سالمندان و مددجویان توانبخشی)
ج- بازسازی و کاهش اثرات
تدوین استاندارد در ساخت مراکز توانبخشی
ایمن سازی و سالم سازی محیط برای مددجویان حوزه توانبخشی
د- توانبخشی در حوادث وبلایا با تاکید بر:
هماهنگی
مدیریت اطلاعات
اثر بخشی خدمات
پژوهش در توانبخشی
حقوق
بازگشت به کار

7) كميته NBC
تهدیدات نوین آینده در حوزه کلنیکال
آخرین دستاوردهای تشخیصی- درمانی در جانبازان شیمیایی
ارزیابی رخدادها و همه گیری های عوامل بیولوژیک در طی بحران و بلایا
شناسایی، تشخیص و تجزیه تحلیل هم گیری های بیماری های عفونی
اپیدمیولوژی و سندرومیک سرویلانس تهدیدات بیولوژیک
مدیریت بحران در حوادث بیولوژیک
افزایش توان نیروهای رزمی در مقابله با بیماری های نوپدید و بازپدید
بهداشت آب و مواد غذایی در شرایط بحران
بهداشت محیط در شرایط بحران
کنترل ناقلین در شرایط بحران
کنترل اپیدمی ها و بیماری های عفونی در شرایط بحران
جیره های غذایی خاص در شرایط بحران
طب مسافرتی در بحران
تهدیدات نوین در حوزه بیولوژیک
الهام زیستی و دفاع NBC
تکنولوژی joint در حوزه NBC
تهدیدات و مسمومیت های میکروبی در حوزه بیولوژیک
تشخیص بهموقع و اقدام سریع در حیطه توکسین ها ی میکروبی
تکنیک های نانو در تشخیص و واکسیناسیون عفونت های واگیر
تکنیک های نانو در دارورسانی جهت درمان عفونت های واگیر
آمادگی های پزشکی و مدیریت بحران در حوادث هسته ای و رادیولوژیک
اثرات بیولوژیک و پزشکی پرتوهای رادیواکتیو
راه های آلودگی و روش های رفع آلودگی
مروری بر حوادث هسته ای در کشور های مختلف

8) كميته پزشکی قانونی
تبيين جايگاه سازمان پزشكي قانوني در حوادث و بلايا
نقش پزشكي قانوني در جمع آوري علمي اجساد و بقاياي آنها
آزمايشگاههاي علوم قانوني در حوادث و بلايا
تشخيص هويت اجساد در حوادث و بلايا
بانك اطلاعات متوفيات در حوادث و بلايا
تعيين علت مرگ در حوادث و بلايا
روانپزشكي قانوني در حوادث
تعيين نحوه حدوث صدمات در حوادث و بلايا
تجربيات پزشكي قانوني در حوادث ساخت بشر
تروماتولوژي قانوني در حوادث و بلايا
پزشكي قانوني، بيوتروريسم و تروريسم شيميايي
نحوه ارزيابي خسارات جسماني در مصدومين
نقش پزشكي قانوني در ارزيابي مسائل جنايي در حوادث و بلايا
ملاحظات اخلاقي در قربانيان حوادث و بلايا
پزشكي قانوني و مسموميتهاي جمعي
عملكرد تيمهاي پزشكي قانوني در حوادث و بلايا در دو دهه اخير در ايران
نقش پزشكي قانوني در علت يابي حوادث

منابع سایتآرگا _ نورین بلاگ _ روزانه _ پزشکان بدون مرز _دانشنامه اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا