شرايط فعاليت و امتيازات اعطائي به سازمانهاي غير‌دولتي بين‌المللي در زمينه پناهندگان ـ مهاجرين و آوارگان در جمهوري اسلامي ايران

هر سازمان بين‌المللي غيردولتي كه با اهداف غيرانتفاعي ـ غيرسياسي و صرفاً بشر‌‌دوستانه، در يك كشور خارجي رسماً به ثبت رسيده و متقاضي دريافت مجوز رسمي فعاليت در ايران باشد، در صورت دارابودن شرايط ذيل مي‌تواند از كميته هماهنگ‌كننده سازمانهاي بين‌المللي غيردولتي، متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي كشور ـ امور خارجه و اطلاعات (كه نماينده نيروي انتظامي نيز بعنوان عضو ناظر در آن شركت مي‌كند) تقاضاي مجوز نمايد:
ـ مؤسسه مزبور با اساسنامه و مسئوليت مشخص، در يك كشور خارجي رسماً به ثبت رسيده و داراي دفتر مركزي باشد
ـ طرحي مشخص با بودجه‌اي قابل قبول و مدون داشته باشد.
ـ به دولتها وابستگي ارگانيك نداشته باشد
ـ داراي سيستم حسابرسي شفاف باشد
نمايندگي مؤسسه متقاضي، مي‌بايست درخواست خود را بانضمام اساسنامه مصوب، سابقه فعاليت مفيد و مؤثر در عرضه بين‌المللي و منافع مالي و انساني خود به وزارت امور خارجه و يا دبيرخانه كميته (كه در محل اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور مستقر مي‌باشد) تسليم نمايد.
در صورت تأييد مراتب توسط كميته، از سوي دبيرخانه مزبور، مجوز رسمي فعاليت با چارچوب مشخص صادر مي‌شود كه مدت اعتبار آن، بسته به نوع فعاليت و طول مدت اجراي طرح از يك تا دو سال متغير بوده و قابل تمديد مي‌باشد.
سازمانها مي‌توانند با معاضدت يكديگر و يا نهادهاي بين‌المللي دولتي طرحهاي خود را پس از تصويب در كميته باجرا درآورد مؤسسات موظفند ليست كاركنان خود را اعم از بومي و خارجي در هر سال به كميته اعلام نمايند.
طرحهاي پيشنهادي سازمانها، پس از تأييد برنامه اجرائي آن، به امضاء مدير سازمان مربوطه و مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي و عند‌اللزوم نمايندگان ساير مراجع مرتبط با طرح خواهد رسيد.
اين سازمانها با توجه به ماهيت غير‌انتفاعي خود، از پرداخت مالياتهاي مستقيم معاف بوده و در صورت وارد‌نمودن كالاهاي اهدائي و اقلام مجازي كه مستقيماً در راستاي اجراي طرحهاي مصوب وارد كشور مي‌نمايند، پس از تأييد كميته از پرداخت سود ـ حقوق گمركي و بازرگاني و ساير عوارض متعلقه (به استثناي هزينه‌هاي تخليه ـ انبارداري و ترخيص) معاف مي‌باشند. سازمانهاي داراي مجوز مجاز به افتتاح حساب ارزي ـ ريالي در شعب بانكهاي كشور اقدام نمايند. ضمن آنكه ارز خارجي مورد نياز اين سازمانها مي‌بايست از طريق مجاري قانوني بانكي وارد كشور شده و تابع مقررات بانك مركزي ج.ا.ا. مي‌باشد.
جهت اخذ رواديد ورود و پروانه اقامت و تمديد رواديد پرسنل خارجي سازمانها، دبيرخانه كميته از طريق وزارت امور خارجه و نيروي انتظامي مكاتبه و اقدام خواهد نمود.
سازمانهاي داراي مجوز، مي‌توانند با هماهنگي دبيرخانه، نسبت به افتتاح دفتر و اجاره محل مسكوني مبادرت نمايند و بنا به تشخيص كميته مجاز به دارا بودن خطوط تلفني ثابت و همراه و خريد يا ورود و شماره‌گذاري وسيله نقليه مورد نياز مي‌باشد.
در صورتيكه سازمانها از عهده تعهدات خود برنيامده و يا به انجام فعاليتهائي خارج از چارچوب تعيين شده مبادرت نمايند و يا مرتكب تخلفاتي برخلاف مقررات ج.ا.ا. شوند، موضوع در كميته مطرح و درصورت تأييد، مجوز فعاليت سازمان لغو مي‌شود.
*مشخصات كلي سازمانهاي غيردولتي (بين‌المللي و ايراني) در حال فعاليت در رابطه با امور پناهندگان ج.ا.ا.

1. آكندن اينترنشنال
Ockenden International

آغاز فعاليت در ايران از سال 1376
آدرس نمايندگي در تهران: خيابان ونك‌ ـ مجتمع اداري نوآور ـ پلاك 48 ـ واحد 108
تلفن: 8885105 فاكس: 8772099
Email: [email protected]
داراي دفاتر فرعي در استانهاي خراسان و سيستان و بلوچستان نيز مي‌باشد.
زمينه‌هاي فعاليت: توسعه ـ آموزش ـ بهداشت و امدادرساني در بحران
طرحهاي اجرا شده تاكنون:
كمك به زلزله‌زدگان خراسان ـ پخش لوازم‌التحرير در مدارس اردوگاه تربت جام ـ حمايت از كتابخانه‌هاي مهاجرين در استانهاي خراسان و سمنان ـ آموزش خياطي بانوان اردوگاه تربت جام ـ اعطاي وام گردشي به پناهندگان اردوگاه نياسك و شيرآباد ـ تربيت رابط بهداشتي زن ايراني و افغاني
طرحهاي در حال اجراء: پايگاه بهداشتي بابائيان زاهدان ـ طرح تربيت معلم افغان ـ طرح تهيه مجموعه راهنماي افغانستان
برنامه‌هاي آينده: طرح توسعه اجتماعي نبي‌اكرم اهواز

2. آكسفام
Oxfam

آغاز فعاليت در ايران از سال 1381
آدرس نمايندگي در تهران: ميدان ونك ـ خيابان آفتاب ـ ساختمان آفتاب ـ طبقه اول ـ واحد 3
تلفن: 8058554 فاكس: 8048572
زمينه‌هاي فعاليت: اجراي پروژه‌هاي بشردوستانه در بحرانهاي طبيعي مانند سيل و زلزله و جنگ
طرح در حال اجرا: پروژه گازرساني در مهمانشهر سلطانيه زنجان

3. كنسرسيوم بين‌المللي پناهندگان (ايكري)
(ICRI)
International Consortium for Refugees in Iran

Email: [email protected] kazemi [email protected]

آدرس نمايندگي در تهران ـ ونك ـ خيابان ملاصدرا ـ خيابان شيخ‌بهائي ـ كوچه كشفيان ـ پلاك 32 تلفكس: 8060441
آغاز فعاليت در ايران در سال 1373
زمينه‌هاي فعاليت: تشويق و حمايت ازNGOهاي فعال در امور پناهندگان و اطلاع‌رساني و ظرفيت‌سازي براي آنها
طرحهاي اجرا شده: پروژه مشترك با سازمان حمايت از كودكان انگلستان درخصوص ظرفيت‌سازي براي آژانسهاي دولتي و غير‌دولتي در بحران ـ نمايشگاه و بازارچه دستاوردهاي جامعه پناهنده در ايران.

4. كميته كمك‌رساني به پناهندگان عراقي (ايراك)
Iraqi Refugee Aid Council (IRAC)

آدرس نمايندگي در تهران: خيابان سپهبد قرني – خيابان شاداب – پلاك 43- طبقه چهارم
تلفن: 8902401 فاكس: 8895403
آغاز فعاليت در ايران از سال 1373 Email: [email protected]
زمينه‌هاي فعاليت: ارايه كمكهاي درماني ـ فرهنگي ـ آموزشي ـ ساخت و ساز ـ آموزش ـ سوخت‌رساني ـ ارايه پوشاك و مواد غذائي و كمك نقدي به ايتام
طرحهاي اجرا شده: توزيع مواد كمكي شامل مواد غذائي، پوشاك و شير‌خشك در مهمانشهرها ـ توزيع بخاري و نفت سفيد در اردوگاهها كمكهاي آموزشي از قبيل كتاب، لوازم‌التحرير و كمك نقدي به مدارس ـ آموزش كامپيوتر ـ تأمين اعتبار درمانگاه خيريه در اهواز ـ برنامه خرده اعتباري براي زنان پناهنده سرپرست خانوار در استان قم.
طرحهاي در حال اجرا: ارايه خدمات پزشكي به پناهندگان افغاني بازگشت‌كننده در مراكز بازگشت و ايستگاههاي خروج مرزي ـ ارايه قسمتي از هزينه‌هاي درماني و بستري‌ شدن پناهندگان ـ اعطاي مقرري ماهانه ‌به 270 يتيم عراقي ـ تأمين سوخت مهانشهرها.

5. سازمان پزشكان بدون مرز
Medecins Sans Frontieres (MSF)

آدرس دفتر نمايندگي تهران: خيابان وليعصر ـ مقابل پارك ملت ـ برج ملت ـ طبقه 10 واحد 1
تلفن: 2058110 و 2047602 فاكس: 2056639
Email: [email protected]
Web site: www.paris.Msf.org
آغاز فعاليت در ايران 1374 (در بحرانهاي زلزله و پناهندگي در سالهاي 68 و 69 نيز فعال بوده‌اند)
داراي دفاتر فرعي در استانهاي خراسان و سيستان و بلوچستان نيز مي‌باشد
زمينه‌هاي فعاليت: ارايه كمكهاي بهداشتي ـ درماني ـ پزشكي و بشردوستانه
طرحهاي اجرا شده تاكنون: ارايه خدمات بهداشتي، پزشكي و درماني در بحران كردستان ـ زلزله رودبار و منجيل ـ زلزله بجنورد، بيرجند و تاش ـ خدمات پزشكي و بهداشتي اوليه در مشهد ـ زاهدان و اهواز ـ ارايه خدمات بهداشتي در اردوگاههاي ماككي و ميل 46 با هماهنگي هلال احمر
طرحهاي در حال اجراء: كلينيك‌هاي سيار و ثابت امدادرساني و بهداشتي در زاهدان و اردوگاه نياتك ـ كلينيك بهداشتي، درماني گلشهر مشهد ـ درمانگاه زرنج افغانستان

6. سازمان پزشكان جهاني فرانسه
Medecins du Monde (MdM)

آدرس دفتر نمايندگي تهران: خيابان وليعصر ـ خيابان فرشته ـ خيابان بيدار ـ كوچه پائيز ـ شماره 7 ـ طبقه دوم تلفن: 2049428 فاكس: 2049570
آغاز فعاليت در ايران 1381
زمينه‌هاي فعاليت: ارايه خدمات پزشكي و درماني
طرح در حال اجراء: برنامه مركز چكاب پزشكي پناهندگان افغاني بازگشتي در مرز دوغارون

7. سازمان گلوبال پارتنرز (شركاي جهاني)
Global Partners (GP)

آدرس دفتر نمايندگي در تهران: خيابان وليعصر ـ روبروي پارك ملت ـ برج ملت ـ طبقه سوم ـ واحد 1
تلفن: 2011978 فاكس: 2013377
آغاز فعاليت در ايران از سال 1375

Email: [email protected]

زمينه‌هاي فعاليت: فعاليت در راستاي ارتقاء سطح آموزش و فقرزدائي
طرحهاي اجراء شده تاكنون: توزيع مواد غذايي و پوشاك زمستاني ـ توزيع كتب درسي و وسايل كمك آموزشي ـ آموزش بهداشت دهان و دندان در مشهد ـ آموزش بهداشت فردي ـ آموزش حرفه‌اي در مشهد و زاهدان
طرحهاي در دست اجراء: حرفه‌آموزي در مشهد و زاهدان ـ توزيع عينك طبي در زاهدان ـ آموزش و اصلاح وضعيت تغذيه در مشهد ـ پروژه‌هاي كشاورزي در كريم‌آباد و دهكلان سنندج

8. مؤسسه خيريه بين‌المللي عمار
Amar

آغاز فعاليت در ايران از سال 1372
تلفن: 2059528 فاكس: 2050129

آدرس دفتر نمايندگي در تهران:
داراي دفتر نمايندگي فرعي در دزفول (خوزستان)
زمينه‌هاي فعاليت: فعاليتهاي درماني و تأسيس درمانگاه در مهمانشهرها ـ سوخت‌رساني ـ توزيع مواد غذائي ـ برق‌رساني و آبرساني ـ بهداشت محيط
طرحهاي اجرا شده تاكنون: كلينيك درماني در جهرم، سروستان، ازنا و گتونه، (شهيد مطهري و شهيد بهشتي) دزفول ـ توزيع مواد غذائي در مهمانشهرها ـ توزيع پوشاك و مواد خوراكي در مهمانشهرهاي فارس و خوزستان ـ تأمين آب آشاميدني در مهمانشهرهاي اباذر ازنا، شهيد‌اشرفي اصفهاني دزفول ـ شهيد‌بهشتي دزفول ـ سروستان فارس ـ شهيد‌دستغيب جهرم ـ نبي‌نجار گتونه و مناطق پناهندنشين نبي اكرم اهواز و خضيره شوش ـ احداث توالت بهداشتي در مناطق نبي اكرم و خضيره و مهمانشهرهاي نبي نجار گتونه و شهيد بهشتي دزفول ـ جمع‌آوري و دفع زباله از طريق خريد و واگذاري نيسان زباله‌كش در مهمانشهرهاي خوزستان و شهيد‌غريبي اراك ـ جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب در مهمانشهرهاي خوزستان ـ احداث مركز عرضه بهداشتي مواد غذائي در مهمانشهر سروستان جهرم ـ تأسيس 13 واحد آموزشي در مهمانشهرها
طرحهاي در دست اجرا: پروژه‌هاي بهبود وضعيت پناهندگان افغان از طريق اعطاي كمكهاي بهداشتي درماني در مناطق‌التيمور و طبرسي در حاشيه مشهد ـ منطقه گلستان در رباط‌كريم و اردوگاههاي نياتك (زاهدان) و رفسنجان (كرمان)ـ ساوه و سمنان تربيت رابطين بهداشت افغاني در رباط‌كريم شهريار و طبرسي مشهد ـ بهبود طرح جمع‌آوري و دفع زباله با خريد 3 دستگاه وانت نيسان زباله‌كش در سه اردوگاه ـ تقويت سيستم آبرساني در اردوگاهها ـ توزيع مواد غذائي ميان كودكان ـ مادران باردار و زنان شيرده و توزيع شير‌خشك در زاهدان و زابل و اردوگاه نياتك
برنامه‌هاي آينده: آموزش بهداشتي به داوطلبان زن از طريق آموزشهاي كلاسيك كوتاه‌مدت و ميان مدت براي كار در مراكز بهداشتي داخل افغانستان

9. مؤسسه خيريه ساميريتنز پرس
Samaritans Purse

آغاز فعاليت در ايران از 1381 تلفاكس: 3230432 – 0541
آدرس نمايندگي در ايران: زاهدان ـ خيابان دانشگاه 14 ـ پلاك 77
زمينه‌هاي فعاليت: امدادرساني در بلاياي طبيعي ـ توزيع هداياي مردمي
طرحهاي اجرا شده: پرداخت هزينه ساخت مخازن بتني براي كمك به زلزله‌زدگان قزوين ـ تهيه لوازم‌التحرير براي دانش‌آموزان آوج و آبگرم ـ مرمت بناي مدارس محروم سيستان و بلوچستان ـ ايجاد اشتغال براي بانوان بي‌سرپرست‌

10. مؤسسه ژاپني نيكو
(nicco) Nippou International Cooperation for Community Development

آغاز فعاليت در ايران از سال 1381
آدرس نمايندگي در ايران: مشهد، گلشهر، خيابان گلريز ـ گلريز 9 ـ پلاك 34
تلفاكس: 2791554
زمينه‌هاي فعاليت: آموزش حرفه‌اي (حرفه‌آموزي)
طرح در دست اجرا: آموزش كامپيوتر به ساكنان منطقه 5 مشهد (افغاني)

11. مؤسسه خيريه امام باقر(ع)
آغاز فعاليت در ايران از سال 1373
آدرس دفتر نمايندگي در ايران: قم ـ‌ خيابان اراك ـ كوچه 15ـ پلاك 54
تلفن: 7742603 – 7745281 – 7730829 (0251)
فاكس: 7745280-0251
زمينه فعاليت: توزيع كمكهاي خيريه نقدي و جنسي و وجوه شرعيه در داخل و خارج اردوگاهها
طرحهاي اجراء شده: اعطاي وام ـ كمك‌رساني نقدي به بيماران سرپائي و بستري در بيمارستان ـ هدايا براي نوعروسان و نوزادان ـ مساعدت به هيأتهاي مذهبي ـ كمك به طلاب علوم ديني ـ كمك نقدي براي تأمين هزينه‌هاي كفن و دفن ـ امداد‌رساني به حادثه ديدگان از زلزله‌ خراسان
طرحهاي در دست اجراء: توزيع كمكهاي نقدي و جنسي به پناهندگان نيازمند مهمانشهرهاي كشور

12. مؤسسه نجات بين‌المللي(بحرالعلوم)
Relief International

آغاز فعاليت در ايران از سال 1374
آدرس دفتر نمايندگي در ايران: قم ـ دور شهرـ خيابان 19 ـ پلاك 4 ـ طبقه سوم
تلفن: 7737025 -0251
فاكس: 2929269-0251
زمينه فعاليت: ارايه كمكهاي اجرائي از قبيل احداث مدرسه و مسجد در اردوگاههاي اسكان پناهندگان عراقي ـ توزيع مواد غذايي و پوشاك در مهمانشهرها
طرحهاي اجراء شده: پخش مواد غذائي و پوشاك در مهمانشهرها ـ تأسيس مسجد در مهمانشهر جهرم ـ تأسيس پارك در مهمانشهرهاي جهرم و اراك (در حال حاضر غيرفعال)ـ تأسيس مهدكودك در مهمانشهرهاي جهرم و نبي‌نجار گتونه

13. انجمن ايراني حمايت از كودكان مبتلا به سرطان (محك)
آدرس: تهران ـ چيذر ـ ميدان ندا ـ شماره 36
تلفن: 213946 تلفاكس: 2201312
نوع فعاليت: حمايت مالي از كودكان مبتلا به سرطان و خانواده‌هايشان
طرحهاي اجرا شده (در امور پناهندگان): پروژه ارايه خدمات پزشكي به 150 نفر مبتلا به سرطان (در سال 79) و پروژه مساعدت به 200 كودك پناهنده مبتلا به سرطان (در سالهاي 80 و 81)

14. انجمن ايراني تنظيم خانواده جمهوري اسلامي ايران
آدرس: تهران ـ خيابان ميرداماد ـ ميدان محسني ـ كوچه بهروز ـ كوچه 8 ـ پلاك 1/2 طبقه چهارم
تلفن: 2223944 فاكس: 2257746
وب سايت: http://www.fpairi.org
پست الكترونيك: [email protected]
نوع فعاليت: توسعه اطلاعات ـ آموزشها و ارتباطات در زمينه بهداشت باروري ـ ارتقاء كيفيت خدمات تنظيم خانواده در واحدهاي بهداشتي، درماني
طرحهاي اجرا شده (در امور پناهندگان): برگزاري دوره‌هاي بهداشت باروري براي مهاجرين ـ اجراي كارگاههاي آموزشي و طرحهاي تحقيقاتي در رابطه با ارزيابي ارايه خدمات بهداشتي در پايگاههاي ارايه دهنده خدمات به پناهندگان افغاني و ارتقاء ميزان نگرش و آگاهي مهاجرين افغاني در مورد بلوغ و بهداشت باروري

15. انجمن ايراني پژوهشهاي آموزشي پويا
آدرس: تهران ـ خيابان ستارخان ـ بين فلكه اول صادقيه و چهارراه خسرو ـ مجتمع تجاري كيش ـ پلاك 834 ـ واحد 39
تلفن: 4231475 فاكس: 4231474
Email: [email protected]
نوع فعاليت: انجام پژوهش ـ تشكيل كارگاه آموزشي ـ تشكيل نمايشگاه تخصصي در زمينه آموزش و پرورش.
طرحهاي اجرا شده و در دست اجرا (در امور مهاجرين خارجي): پروژه مشترك با كميساريا در‌خصوص اعطاي بورسيه تحصيلي توسط دافي به دانشجويان پناهنده افغاني (دافي: برنامه علمي ـ آموزشي پناهندگان آلبرت انيشتين)

16. انجمن ايراني حمايت و ياري آسيب‌ديدگان اجتماعي (احياء ارزشها)
آدرس: تهران ـ خيابان كارگر شمالي ـ بالاتر از ميدان انقلاب ـ بعد از چهارراه فرصت ـ كوچه جواهري ـ پلاك 40
تلفن: 8 و6935537 فاكس: 6935533
Web site: www.spasdi.org
Email: [email protected]
نوع فعاليت: ارايه كمكهاي مالي ـ آموزشي و اشتغالزائي
طرحهاي اجرا شده (در رابطه با مهاجرين و پناهندگان خارجي): طرح شناخت كمي و كيفي حضور كودكان افغاني در شهر تهران ـ پروژه خدمات اجتماعي از طريق كمك‌رساني به گروههاي آسيب‌پذير افغاني و عراقي با انجام مصاحبه

17 بنياد ايراني خيريه بين‌المللي امداد جهان
International Word Relief Foundation (WRF)

آدرس: تهران ـ خيابان سهروردي شمالي ـ ميدان شهيد قندي ـ خيابان شهيد قندي ـ كوچه پنجم ـ پلاك 22 ـ طبقه همكف
تلفن: 8504745 – 8769352
Email: [email protected]
زمينه و نوع فعاليت: كمكهاي مالي و اشتغالزائي، فرهنگي، آموزش حرفه‌اي ـ مطالعه و تحقيق در امور مهاجرتهاي داخلي و بين‌المللي.
طرحهاي اجرا شده (در رابطه با مهاجرين و پناهندگان خارجي): آموزش فني و حرفه‌اي 200 نفر از اتباع افغاني
* طرحهاي مورد نظر در آينده: طرح مشترك با بهزيستي براي حمايت از كودكان خياباني

18. مؤسسه خيريه آناتولي
Anatolian Development Foundation

آدرس دفتر نمايندگي در ايران: زاهدان ـ خيابان دكتر شريعتي ـ آپارتمان صبا
(آغاز فعاليت در بحران افغانستان ـ عمده فعاليت در داخل افغانستان)
تلفاكس: 3213218-0541
زمينه‌هاي فعاليت: كمكهاي ضروري انساندوستانه و بازسازي
طرحهاي اجرا شده: اعطاي كمكهاي ضروري و اوليه به اتباع افغاني در داخل خاك افغانستان از جمله تهيه و ارسال ميز و نيمكت مدارس ـ كولر گازي ـ ؟در و احداث حمام زنانه 10 نمره‌اي در زرنج افغانستان

19. سازمان ورلد ويژن
World Vision

(آغاز فعاليت در بحران افغانستان ـ عمده فعاليت در داخل افغانستان)
آدرس دفتر نمايندگي در ايران: مشهد ـ بلوار ملك‌آباد ـ شماره 385
تلفاكس: 7623066-0511
* زمينه‌هاي فعاليت: امدادرساني به آوارگان
طرحهاي اجرا شده: حمل و نقل افاغنه از مشهد به داخل افغانستان و توزيع زيراندازهاي پلاستيكي و پتو و تانكرهاي آب و امضاء برنامه‌هاي مشترك با IOM (سازمان بين‌المللي مهاجرت) و هلال‌احمر ج.ا.ا در‌خصوص خريد اقلام مورد نياز در داخل ايران و انتقال به افغانستان

منابع سایتآرگا _ نورین بلاگ _ روزانه _ پزشکان بدون مرز _دانشنامه اسلامی _ تاپ ناز _ پرشین وی _ایرنا _ بیتوته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا