سازمانهای بیمه گر به بهانه های مختلف که هر روز زیادتر می شود اقدام به لغو قرارداد می کنند وعقد قرارداد مجدد راهی بسیاربسیار طولانی و سخت می باشد.(از میان نظرات شما)

مطلب زیر ارسال شده از طرف همکاران بازدیدکننده سایت می باشد . سایت پزشکان بدون مرز با توجه به رسالت خود که اطلاع رسانی شفاف و صحیح می باشد مبادرت به انتشار این مطلب نموده است . انتشار مطالب و مشکلات همکاران دلیل بر تایید یا تکذیب مطلب نمی باشد.

دفتر پیگیری مشکلات صنفی همکاران

           سایت پزشکان بدون مرز

——————————————— 

بسمه تعالی»

جناب آقاي دكتر ابوالحسني
رئيس محترم دفتر سياستگذاري و نظارت بر تعرفه و هماهنگي بيمه اي

با سلام
احتراماً به استحضار می رسد تقریباً تمامی بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای عمومی، بیمه شدگان تامین اجتماعی و خدمات درمانی می باشند و این مراکز درمانی جهت رقابت با مراکز درمانی دولتی و ادامه حیات مجبورند این بیماران را با تخفیف بیمه ای ویزیت نمایند حتی اگر قرارداد درمانی با سازمانهای بیمه گر نداشته باشند. سازمانهای بیمه گر از این موضوع حداکثر سوء استفاده را نموده و جهت سود بیشتر به بهانه های مختلف که هر روز زیادتر می شود اقدام به لغو قرارداد می کنند و عقد قرارداد مجدد راهی بسیاربسیار طولانی و سخت می باشد.
در حالیکه نظارت بر درمان به عهده معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی می‎باشد، سازمانهای بیمه گر نیز به طور موازی این نظارت را با بازرسی ها، تشکیل کمیته‎ها و صرف وقت و هزینه زیادی انجام می دهند. خیلی از موارد مشاهده شده درمانگاهی فعالیتش ازنظر معاونت درمان قانونی می باشد ولی سازمانهای بیمه گر با استناد به همان قوانین درمانی اقدام به لغو قرارداد می نماید.

 از دیگر مشکلات می توان موارد زیر را نام برد:
۱ـ تمام مفاد قرارداد یک طرفه می باشد.
۲ـ مرجع رسیدگی و حل اختلاف وجود ندارد.
۳ـ کمیته هماهنگی سازمانهای بیمه گر وجاهت قانونی ندارد.( مگر لغو قرارداد ویروس سرماخوردگیست که اینجور سرایت میکند)
۴ـ در این قرارداد خسارت ایجاد شده به مراکز درمانی منظور نگردیده است.
۵ـ لغو قرارداد یکطرفه می باشد.
۶ـ لغوناگهانی، هماهنگ و همزمان سازمانهای بیمه گر براساس چه قانونی است.
۷ـ احراز تخلفات پزشکی و غیرپزشکی بخصوص تخلفات مربوط به اوراق بهادار (دفترچه های بیمه) در صلاحیت آن سازمانها نمی باشد.
۸ـ لغو همه جانبه قراردادها با سازمانها هیچ تناسبی با تخلفات ندارد.
۹ـ قضاوت و صدور احکام قانونی در صلاحیت این سازمانها نمی باشد.
۱۰ـ تائید صلاحیت مسئولین فنی و پزشکان شاغل در درمانگاه به عهده معاونت درمان است و مسئولیت قانونی آنها به عهده موسس درمانگاه میباشد لذا سازمان بیمه گر به جز تصویر پروانه تاسیس درمانگاه حق اخذ مدارک این پزشکان را ندارد.
۱۱ـ هر پزشکی که از طرف موسس با نمونه خط، امضاء و مهر معرفی می گردد بلافاصله باید برگه های بیمه اش پذیرش شود. اما اداره اسنادپزشکی تامین اجتمایی با اخذ مدارک پزشک جدید و استعفاء پزشک جایگزین و طرح در کمیته ها (که همیشه تشکیل این کمیته ها چندین مرتبه به تعویق می افتد) وتاخیر در عقد قرارداد با پزشک جدید(قراردادی کاملا غیر ضروری) تماماً جهت سوء استفاده از زمان و بهانه جویی برای کسورات می باشد.
واقعاً آیا این بازی ها در جهت رفع مشکل درمانی کشور است یا راه سودجویان را هموار می کند؟
۱۲ـ مجوز تاسیس درمانگاه توسط معاونت درمان براساس نیاز درمان منطقه صادر گردیده، لذا سازمانهای بیمه گر نیز موظفند قراردادهای درمانی با آن درمانگاه منعقد نمایند.
۱۳ـ این رفتارها و برنامه ریزی ها نه تنها مناسب با یک قشر فرهیخته و مورد اعتماد جامعه نیست بلکه بسیار توهین آمیز نیز میباشد.
۱۴ـ به دلیل عدم کنترل و نظارت دولت بر سازمانهای بیمه گر همیشه پزشکان و درمانگاهها در استثمار سازمانهای بیمه گر بوده اند.اگر مرام طبیب اجازه میداد با جنجال و اعتصاب، سازمان نظام پزشکی ووزارت بهداشت را از خواب عمیق بیدار میکرد
۱۵ـ پزشکان از زحمت کش ترین اقشار جامعه بوده و حرفه آنها از حساسیت خاصی برخوردار می باشد. به جای دغدغه خاطر بروکراسی اداری سازمانهای مختلف نیاز به آرامش خاطر دارند چرا که با جان و رو ح انسانها سر و کار دارند.
۱۶-این سازمانها بدون اجازه از مراجع ذیصلاح میتوانند به داروخانها اعلام کنند نسخه فلان پزشک را قبول نکنند.
۱۷-بر خوردبادرمانگاهابسیار متفاوت است(درمانگاه تامین اجتمایی سالهامسول فنی رادیولوژی وازمایشگاه ندارد)
۱۸-تعهداتی که درمانگاه به معاون درمان دارد هیچ ربطی نباید به سازمانهای بیمه گر داشته باشد. در این قرارداد پاسخگوی سازمانهای بیمه گرنیز باید بود مثل حضور یا عدم حضور پزشک شبانه روزی و…..
۱۹-این عادلانه نیست که اکثرا اعضای شورای عالی بیمه را سازمانهای بیمه گر تشکیل دهد.
۲۰- مصوبات شورای عالی بیمه نه تنها یکطرفه است بلکه از نظر حقوقی بی اساس است
سازمانهای بیمه گر خصوصی با اینکه هیچ هزینه ای برای دولت ندارند بسیار سریعتر، بهتر و منصفانه تر در عقد قرارداد و پرداخت هزینه ها اقدام می نمایند. بسیاری از بیماران با دفترچه بیمه روستایی به درمانگاه های شبانه روزی مراجعه می‎کنند و جهت عقد قرارداد با بیمه روستایی بارها و بارها به سازمان بیمه خدمات درمانی مراجعه شده، می گویند: باید با معاونت بهداشت دانشگاه این قرارداد منعقد گردد.

معاونت بهداشت می گوید: سازمان بیمه بودجه کافی در این خصوص در اختیار ما قرار نمی‎دهد. اینجانب یک پزشک عمومی با فروش منزل مسکونی و دریافت تسهیلات بانکی با نرخ سود ۲۲% درمانگاهی احداث نموده ام که روزانه به طور متوسط ۲۵ بیمار بیمه ای دارد. به ازای هر کدامشان سهم پرداخت سازمان بیمه ۱۴۰۰ تومان می باشد. که در سال به مبلغ ۰۰۰/۷۷۵/۱۲ = ۳۶۵×۱۴۰۰×۲۵ تومان میرسد، در مدت ۷ سال فعالیت درمانگاه حدوداً ۵/۳ سال به بهانه های مختلف به طور متناوب قرارداد لغو شده است یا کسورات زده اند که نهایتاً خسارت سازمانهای بیمه به درمانگاه به مبلغ۰۰۰/۸۷۵/۶۳ = ۵/۳×۰۰۰/۷۵۷/۱۲ تومان می رسد. این مبلغ به یک درمانگاه کوچک در یک شهر بسیار کوچک پرداخت نشده است. اگر شما بخواهید در کل کشور کلیه مراکز درمانی و مطب پزشکان عمومی محاسبه فرمائید عدد نجومی خواهد شد و این پول در هر راهی مصرف شود حرام است. لذا خواهشمند است قوانینی در مجلس محترم مصوب فرمائید که سازمانهای بیمه گر متعهد گردند سریعاً و فقط با یک مدرک آن هم پروانه تاسیس درمانگاه (همانند شرکتهای بیمه‎گر خصوصی) قرارداد منعقد کنند و تا زمانی که این پروانه از طرف معاونت درمان باطل نشده باشد دارای اعتبار باشدو تنهادر صورتی که از دفترچه بیمه سوء استفاده شود و یا بیمه شده‎ی آنها شاکی باشد (آن هم احراز تخلف در مراکز ذی صلاح) برابر با مقررات برخورد قانونی متناسب انجام شود (نه لغو قرارداد). امیدواریم ۲ اصل بیمه درمانی یعنی بیمه شده و درمانگر به حق قانونی خود برسند.مسلم است اگر تمام پولهایی که دولت، کارمندان، کارگران، کارفرمایان، خویشفرمایان، نیروی های مسلح، بیمه روستایی و … به سازمانهای بیمه پرداخت میکنند مستقیماً به مراکز درمانی پرداخت میشددرمان برای عموم ملت ایران رایگان بود .اینجانب برای احداث این درمانگاه بیش از دویست و پنجاه میلیون تومان هزینه کردم اگر قوانین سازمانهای بیمه گر اصلاح نگردد مجبورم ان را تعطیل کنم
با تشکر از عنایت و توجه جنابعالی
موسس درمانگاه امام رضا (ع) رفسنجان
دکتر علی صالحی

منابع سایتآرگا _ نورین بلاگ _ روزانه _ پزشکان بدون مرز _دانشنامه اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا