داروی ديدروژسترون‌ DYDROGESTERONE ، براي‌ درمان‌آندومتريوز، سقط عادتي‌، خونريزي‌غيرفونكسيونل‌ رحم‌، قاعدگي‌ دردناك‌،فقدان‌ قاعدگي‌، سندرم‌ پيش‌ از قاعدگي‌ مصرف می شود

DYDROGESTERONE
موارد مصرف‌:

ديدروژسترون‌ براي‌ درمان‌آندومتريوز، سقط عادتي‌، خونريزي‌غيرفونكسيونل‌ رحم‌، قاعدگي‌ دردناك‌،فقدان‌ قاعدگي‌، سندرم‌ پيش‌ از قاعدگي‌ وبه‌منظور جانشين‌ درماني‌ هورموني‌مصرف‌ مي‌شود.

مكانيسم‌ اثر:

پس‌ از پيوند به‌گيرنده‌هاي‌سيتوپلاسمي‌ و ايجاد كمپلكس‌ استروئيد ـگيرنده‌، نسخه‌برداري‌ آغاز شده‌ و ساخت‌پروتئين‌ها افزايش‌ مي‌يابد. اين‌ پروتئين‌هامسئول‌ آثار فارماكولوژيك‌ دارومي‌باشند. اين‌ دارو نيز مانند سايرپروژستين‌ها مانع‌ رهايش‌ گنادوتروپين‌هااز هيپوفيز و در نتيجه‌ مانع‌ بلوغ‌ فوليكولي‌و تضعيف‌ تخمك‌گذاري‌ مي‌گردد.

فارماكوكينتيك‌:

ديدروژسترون‌ از دستگاه‌گوارش‌ به‌خوبي‌ جذب‌ مي‌شود و متابوليسم‌آن‌ كبدي‌ بوده‌ و از راه‌ كليه‌ها دفع‌ مي‌شود.

موارد منع‌ مصرف‌:

در كارسينوم‌ پستان‌ يااعضاء تناسلي‌، بيماري‌ كبدي‌، سقطفراموش‌ شده‌ و اختلالات‌ ترومبوتيك‌ نبايدمصرف‌ شود.

هشدارها:

در حين‌ مصرف‌ دارو ممكن‌ است‌خونريزيهاي‌ قاعدگي‌ نامنظم‌ ديده‌ شود كه‌در آن‌ صورت‌ بهتر است‌ ميزان‌ مصرف‌ راافزايش‌ داد.

عوارض‌ جانبي‌:

ترومبوفلبيت‌، آمبولي‌ريوي‌، ترومبوز شبكيه‌، لكه‌بيني‌،خونريزي‌ نابجا، تغيير اشتها و ورم‌ قوزك‌پا از عوارض‌ جانبي‌ دارو هستند.

تداخل‌هاي‌ دارويي‌:

مصرف‌ همزمان‌ديدروژسترون‌ و بروموكريپتين‌ موجب‌ترشح‌ بيش‌ از حد و خود به‌خودي‌ جريان‌شير مي‌گردد. داروهاي‌ القاكننده‌ فعاليت‌آنزيم‌هاي‌ كبدي‌ مثل‌ كاربامازپين‌،فنوباربيتال‌، فني‌توئين‌ و ريفامپين‌ موجب‌كاهش‌ كارآئي‌ دارو مي‌شوند.

مقدار مصرف‌:

در آندومتريوز 10 ميلي‌گرم‌3ـ2 بار در روز طي‌ روزهاي‌ 25ـ5 سيكل‌قاعدگي‌ و يا به‌طور مداوم‌ مصرف‌مي‌شود. در سقط عادتي‌ 10 ميلي‌گرم‌دوبار در روز از روزهاي‌ 25ـ11 سيكل‌ تاوقوع‌ آبستني‌ و سپس‌ به‌طور مداوم‌ تا هفته‌20 حاملگي‌ مصرف‌ و سپس‌ به‌تدريج‌ميزان‌ مصرف‌ كاهش‌ داده‌ مي‌شود.

براي‌توقف‌ خونريزي‌ غيرفونكسيونال‌ رحم‌، 10ميلي‌گرم‌ دوبار در روز (به‌همراه‌ يك‌استروژن‌) و به‌مدت‌ 7ـ5 روز تازمان‌ قطع‌خونريزي‌ مصرف‌ مي‌شود. براي‌جلوگيري‌ از خونريزي‌، 10 ميلي‌گرم‌ دوباردر روز (همراه‌ يك‌ استروژن‌) در روزهاي‌25ـ11 سيكل‌ مصرف‌ مي‌شود.

در قاعدگي‌دردناك‌، مقدار مصرف‌ آن‌ 10 ميلي‌گرم‌دوبار در روز در روزهاي‌ 25ـ 5 سيكل‌مي‌باشد. در فقدان‌ قاعدگي‌ 10 ميلي‌گرم‌دوبار در روز از روزهاي‌ 25ـ11 سيكل‌به‌شرط تجويز همزمان‌ استروژن‌ از روز25ـ1 سيكل‌، مصرف‌ مي‌شود.

در سندرم‌پيش‌ از قاعدگي‌، mg/day 10 از روز 26ـ12سيكل‌ مصرف‌ مي‌شود كه‌ در صورت‌ نيازمي‌توان‌ مقدار مصرف‌ دارو را افزايش‌ داد.

اشكال‌ دارويي‌:

Tablet: 5 mg

منابع سایتآرگا _ نورین بلاگ _ روزانه _ پزشکان بدون مرز _دانشنامه اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا