حداقل نمرات قبولي در آزمون دستياري اردیبهشت سال ۱۳۸۴ – سهمیه آزاد زن و مرد (جراحی اعصاب،قلب،پاتولوژی،عفونی،ENT ،پزشکی ورزشی،طب اورژانس،روانپزشکی،پرتو درمانی،پزشکی هسته ای،پزشکی فیزیک و توانبخشی،پزشکی اجتماعی،پزشکی قانونی،زنان)

حداقل نمرات قبولي در آزمون دستياري اردیبهشت سال ۱۳۸۴ – سهمیه آزاد زن و مرد حداقل نمرات قبولی  سهمیه آزاد ( مرد و زن )
جراحی مغز و اعصاب     تهران                        402
جراحی مغز و اعصاب            شهید    بهشتی      392
جراحی مغز و اعصاب            ایران                   391     
جراحی مغز و اعصاب           اصفهان                388    
جراحی مغز و اعصاب           مشهد                      393   
جراحی مغز و اعصاب           شیراز                     388  
جراحی مغز و اعصاب            تبریز                  386       
جراحی مغز و اعصاب           اهواز                   388 
  جراحی مغز و اعصاب           کرمان                 386          
  

********

بیماریهای قلب و عروق       تهران                        427
بیماریهای قلب و عروق              شهید    بهشتی      420
بیماریهای قلب و عروق            ایران                         431
بیماریهای قلب و عروق             اصفهان                     410
بیماریهای قلب و عروق             مشهد                   412     
بیماریهای قلب و عروق             شیراز                    421   
بیماریهای قلب و عروق              تبریز                      416
بیماریهای قلب و عروق            اهواز                  402    

*********

آسیب شناسی       تهران  
آسیب شناسی              شهید    بهشتی     
آسیب شناسی              ایران                        
آسیب شناسی            اصفهان                371    
آسیب شناسی             مشهد                    383     
آسیب شناسی            شیراز                     371  
آسیب شناسی            تبریز                         379
آسیب شناسی           مازندران             
آسیب شناسی              کاشان             
آسیب شناسی             اهواز                    
آسیب شناسی             ارومیه              367 
آسیب شناسی            کرمانشاه            364   
آسیب شناسی             قزوین                    
آسیب شناسی           بابل          371
آسیب شناسی            بندر عباس       
آسیب شناسی            زاهدان                      
آسیب شناسی            زنجان 
آسیب شناسی              کرمان           366            
آسیب شناسی             گیلان                 

آسیب شناسی             سمنان

******

بیماریهای عفونی و گرمسیری       تهران                   346    
بیماریهای عفونی و گرمسیری              شهید    بهشتی      332
بیماریهای عفونی و گرمسیری             اصفهان             331       
بیماریهای عفونی و گرمسیری             مشهد                     328    
بیماریهای عفونی و گرمسیری              تبریز             324            
بیماریهای عفونی و گرمسیری            اهواز                     326
بیماریهای عفونی و گرمسیری            کرمانشاه                323
بیماریهای عفونی و گرمسیری             زاهدان                       319
 

*****

گوش و حلق و بینی       تهران                        410
گوش و حلق و بینی              شهید    بهشتی      408
گوش و حلق و بینی              ایران                     406   
گوش و حلق و بینی             اصفهان                     396
گوش و حلق و بینی             مشهد                          402
گوش و حلق و بینی             شیراز                      397
گوش و حلق و بینی             تبریز                         393 
گوش و حلق و بینی           اهواز                     393
    گوش و حلق و بینی             یزد                 388      
گوش و حلق و بینی             کرمان                 392               

گوش و حلق و بینی           گیلان             393   

********

پزشکی ورزشی       تهران                     337  
پزشکی ورزشی              شهید    بهشتی     
پزشکی ورزشی              ایران                333        

********

طب اورزانس      تهران                        349
طب اورزانس             شهید    بهشتی      341

طب اورزانس             ایران                      350  

******

روانپزشکی       تهران                       364
روانپزشکی    شهید    بهشتی        362
روانپزشکی      ایران                         359
روانپزشکی      اصفهان                     363
روانپزشکی    مشهد                          359
روانپزشکی     شیراز                        369
روانپزشکی   تبریز                          358
روانپزشکی     مازندران              357
روانپزشکی       بهزیستی              357

روانپزشکی   اهواز                     354

روانپزشکی      کرمان               354  

روانپزشکی     گیلان                  357

*****

پرتو درمانی       تهران                        364
پرتو درمانی             شهید    بهشتی      361
پرتو درمانی            اصفهان                 358   
پرتو درمانی            مشهد                    357     
پرتو درمانی          شیراز                     372  

*****

پزشکی هسته ای    تهران                491
پزشکی هسته ای    شهید بهشتی       442

*****

پزشکی فیزیکی و توانبخشی       شهید بهشتی     400 
پزشکی فیزیکی و توانبخشی       شیراز             392
پزشکی فیزیکی و توانبخشی       تبریز            387

پزشکی فیزیکی و توانبخشی       ارتش            393

******

پزشکی اجتماعی       تهران                        346
پزشکی اجتماعی              شهید    بهشتی     
پزشکی اجتماعی              ایران                 347       
پزشکی اجتماعی             اصفهان              331      
پزشکی اجتماعی             شیراز                 322      

*****

پزشکی قانونی              تهران                      328

طب کار              تهران             359   

****

فقط برای خانم های سهمیه آزاد
زنان       تهران                        360
زنان       شهید    بهشتی        346
زنان       ایران                         345

زنان      اصفهان                     333

زنان      شیراز                        332
زنان      تبریز                          348

زنان     اهواز                     326

زنان      زنجان              317

زنان       کرمان                  337     

منابع سایتآرگا _ نورین بلاگ _ روزانه _ پزشکان بدون مرز _دانشنامه اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا