اسامي پذيرفته شدگان جايگزين مرحله اول سي و دومين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي( جديد )

دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

اسامي پذيرفته شدگان جايگزين مرحله اول سي و دومين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي

نام دانشگاه نام رشته شماره شناسنامه نام نام خانوادگي شماره كارت

——————————————————————————–

اروميه بيماري‏هاي كودكان 231 برهان مرادويسي 24728 1 ذخيره
اروميه بيماري‏هاي كودكان 643 انوش اريانژاد 35032 2 ذخيره
اروميه بيماري‏هاي كودكان 25791 مجتبي قدسي 26820 3 ذخيره

اصفهان بيماري‏هاي كودكان 926 ليلا حكيمانه 21403 1 ذخيره
اصفهان بيماري‏هاي كودكان 200 راحيل رياحي ساماني 21446 2 ذخيره
اصفهان بيماري‏هاي كودكان 2129 نوشين جهرمي زاده 21386 3 ذخيره

اهواز بيماري‏هاي كودكان 36 سيدمهدي پاكدامن شهري 33160 1 ذخيره
اهواز بيماري‏هاي كودكان 4448 محمدرضا زركش 27815 2 ذخيره
اهواز بيماري‏هاي كودكان 55 علي اتش اب پرور 24911 3 ذخيره

ايران بيماري‏هاي كودكان 999 اميرابراهيم صفرزاده 25521 1 ذخيره
ايران بيماري‏هاي كودكان 2472 سميراميس سعيدي 28796 2 ذخيره
ايران بيماري‏هاي كودكان 896 احمد قلي زاده 26830 3 ذخيره

تهران بيماري‏هاي كودكان 987 سيده طاهره موسوي 30808 1 ذخيره
تهران بيماري‏هاي كودكان 1 حسين خدادادي خمسلوئي 20679 2 ذخيره
تهران بيماري‏هاي كودكان 102 مهدي شمس 27907 3 ذخيره

زنجان بيماري‏هاي كودكان 2053 علي اسكندرزاده قذه قيه 27391 1 ذخيره
زنجان بيماري‏هاي كودكان 6124 زيبا مولائي 29043 2 ذخيره
زنجان بيماري‏هاي كودكان 4 نورالدين مومني 35309 3 ذخيره
زنجان بيماري‏هاي كودكان 247 حسين پورمحمود 25258 4 ذخيره
زنجان بيماري‏هاي كودكان 3417 محمدرضا دهستاني مهرجردي 34758 5 ذخيره
زنجان بيماري‏هاي كودكان 662 علي پوراكبر 33168 6 ذخيره

شهيد بهشتي بيماري‏هاي كودكان 1040 هدايت حيدري زاده 27667 1 ذخيره
شهيدبهشتي بيماري‏هاي كودكان 3601 حميدرضا باقرنژادطبسي 33119 2 ذخيره
شهيد بهشتي بيماري‏هاي كودكان 742 اميربهتاش اميري 25188 3 ذخيره

شيراز بيماري‏هاي كودكان 3972 پريسا رشتيان 34965 1 ذخيره
شيراز بيماري‏هاي كودكان 97 حسين قدسي 33659 2 ذخيره
شيراز بيماري‏هاي كودكان 2130910106 علي اصغر منوچهري املي 24290 3 ذخيره
شيراز بيماري‏هاي كودكان 534 عبدالمجيد ادراكي 21709 4 ذخيره
شيراز بيماري‏هاي كودكان 203 فاطمه حاجي باقري 30593 5 ذخيره
شيراز بيماري‏هاي كودكان 903 شهروز ناهيد 20303 6 ذخيره

كرمانشاه بيماري‏هاي كودكان 719 سيده مريم قدسي خورسند 30756 1 ذخيره
كرمانشاه بيماري‏هاي كودكان 31901 محمدامين اقبالي 33097 2 ذخيره
كرمانشاه بيماري‏هاي كودكان 992 بابك بيگي 20558 3 ذخيره

همدان بيماري‏هاي كودكان 41 علي صالحي 34486 1 ذخيره
همدان بيماري‏هاي كودكان 117 سيدمحمد مهدوي 24293 2 ذخيره
همدان بيماري‏هاي كودكان 899 علي ارشادلنگرودي 32362 3 ذخيره

كردستان بيماري‏هاي كودكان 1496 كيوان اسماعيل زاده 20019 1 ذخيره
كردستان بيماري‏هاي كودكان 10354 مهدي مشايخي 23367 2 ذخيره
كردستان بيماري‏هاي كودكان 132 بختيار خسروي 35065 3 ذخيره

تهران آسيب شناسي 1168 افشين محجرعلي 25705 1 ذخيره
تهران آسيب شناسي 17998 مهسا كارگر 26193 2 ذخيره
تهران آسيب شناسي 967 بهرام طالب پوراقاباقر 23059 3 ذخيره

شهيد آسيب شناسي 3165 سيدفريد صولت يكاني 23052 1 ذخيره
بهشتي
شهيد آسيب شناسي 2252 هادي بختي 33124 2 ذخيره
بهشتي
شهيد آسيب شناسي 7404 وحيد رائفي 30897 3 ذخيره
بهشتي

اهواز زنان و زايمان 61 الهام نيكفرجام 30827 1 ذخيره
اهواز زنان و زايمان 3001 سارا عبدالهي كشكولي 30723 2 ذخيره

اهواز زنان و زايمان 4788 اعظم محمدي 28991 3 ذخيره
تهران زنان و زايمان 26 ريحانه حسيني 28652 1 ذخيره
تهران زنان و زايمان 190 سيما عزيزمحمدي 31034 2 ذخيره
تهران زنان و زايمان 671 مرجان حاج احمدي پوررفسنجاني 25996 3 ذخيره

شهيدبهشتي زنان و زايمان 11569 شيوا مقدم 24887 1 ذخيره
شهيدبهشتي زنان و زايمان 4492 سارا مختار 26247 2 ذخيره
شهيدبهشتي زنان و زايمان 615 مريم خادم 32218 3 ذخيره

قزوين زنان و زايمان 280 امنه لاهوتي اشكوري 26230 1 ذخيره
قزوين زنان و زايمان 59 نفيسه يازرلو 24396 2 ذخيره
قزوين زنان و زايمان 24081 مهسا صداقتي حق 27197 3 ذخيره

يزد زنان و زايمان 231 ونوس شهابي رابري 28823 1 ذخيره
يزد زنان و زايمان 1036 بيتا رفيعي مقدم 21441 2 ذخيره
يزد زنان و زايمان 376 الهه خالصي 21405 3 ذخيره

اصفهان بيماريهاي داخلي 111 كوثر پوركوثري 27539 1 ذخيره
اصفهان بيماريهاي داخلي 8000 علي معذوري 25744 2 ذخيره
اصفهان بيماريهاي داخلي 606 رضا قنواتي 25637 3 ذخيره
اصفهان بيماريهاي داخلي 577 حميدرضا ياريگرروش 28447 4 ذخيره
اصفهان بيماريهاي داخلي 1361638133 بهزاد حاتمي 26522 5 ذخيره
اصفهان بيماريهاي داخلي 405 زينب علي پور 30731 6 ذخيره
اصفهان بيماريهاي داخلي 557 ولي محمد شيباني 33481 7 ذخيره
اصفهان بيماريهاي داخلي 38895 رضا اموزش 21737 8 ذخيره
اصفهان بيماريهاي داخلي 2585 مهدي فرض مهدي 30936 9 ذخيره
اصفهان بيماريهاي داخلي 2797 بهروز تيزنوبيك 27573 10 ذخيره
اصفهان بيماريهاي داخلي 1998 غلامرضا سعيدي 26645 11 ذخيره
اصفهان بيماريهاي داخلي 1932 رضا غروي 25582 12 ذخيره

اصفهان بيماريهاي داخلي 862 مهدي مولوي 33825 13 ذخيره
اصفهان بيماريهاي داخلي 479 عميد اشراقي 33072 14 ذخيره
اصفهان بيماريهاي داخلي 9703 مسعود افروخته 27409 15 ذخيره
اصفهان بيماريهاي داخلي 876 سيدمحمد صدركبير 26701 16 ذخيره
اصفهان بيماريهاي داخلي 9086 مجيد اكرمي 29720 17 ذخيره
اصفهان بيماريهاي داخلي 325 فريد مواساتيان 22179 18 ذخيره
اصفهان بيماريهاي داخلي 54260 سعيد بلوراني 34704 19 ذخيره
اصفهان بيماريهاي داخلي 14247 علي رضائي 20744 20 ذخيره
اصفهان بيماريهاي داخلي 8187 هومان عبادي 26727 21 ذخيره

بابل بيماريهاي داخلي 296 محمد عبدالهي 30169 1 ذخيره
بابل بيماريهاي داخلي 50061 ايمان روغني 20760 2 ذخيره
بابل بيماريهاي داخلي 360 حسين نيكبخت 24779 3 ذخيره

اهواز بيماريهاي عفوني و گرمسيري 195 محمد نديمي 31601 1 ذخيره
اهواز بيماريهاي عفوني و گرمسيري 739 حميدرضا حجتي 31403 2 ذخيره
اهواز بيماريهاي عفوني و گرمسيري 12523 سيدمحمد اميني 32406 3 ذخيره

ايران بيماريهاي قلب و عروق 282 عنايت الله هژير 32149 1 ذخيره
ايران بيماريهاي قلب و عروق 4068 علي ميقاني 25794 2 ذخيره
ايران بيماريهاي قلب و عروق 430 ميرصابر سادات اميني 20123 3 ذخيره
تهران بيماريهاي قلب و عروق 17 پيمان ايزدپناه 27460 1 ذخيره
تهران بيماريهاي قلب و عروق 404 مهدي منتظري 28307 2 ذخيره
تهران بيماريهاي قلب و عروق 10 امير حسن پور 21837 3 ذخيره

ايران پزشكي اجتماعي 141 ندا معتمدي قهفرخي 21630 1 ذخيره
ايران پزشكي اجتماعي 817 محسن روشن پژوه 30902 2 ذخيره
ايران پزشكي اجتماعي 11836 رضا توكلي زاده 21813 3 ذخيره

تهران پزشكي اجتماعي 110 ريحانه ابوالقاسمي 28469 1 ذخيره
تهران پزشكي اجتماعي 10630 كتايون خليلي 26020 2 ذخيره
تهران پزشكي اجتماعي 2367 ارش فلاحت 20214 3 ذخيره

شيراز پزشكي اجتماعي 13146 عباس دانش پور 29931 1 ذخيره
شيراز پزشكي اجتماعي 96661 علي حسين زينال زاده چيني بلا 26633 2 ذخيره
شيراز پزشكي اجتماعي 751 شهرزاد اقاعمو 30532 3 ذخيره

ايران بيهوشي 4118 مرجان فتحي 26171 1 ذخيره
ايران بيهوشي 1910 اناهيتا هيرمن پور 21687 2 ذخيره
ايران بيهوشي 2315 مهدي كدخدازاده اصل 28163 3 ذخيره

تبريز بيهوشي 130 مريم اويسي 27075 1 ذخيره
تبريز بيهوشي 4919 شهريار صانع 20161 2 ذخيره
تبريز بيهوشي 96663 ناهيده زينال زاده چيني بلا 27171 3 ذخيره

تهران بيهوشي 312 بابك باباخاني 20036 1 ذخيره
تهران بيهوشي 11 كامران يازرلو 28448 2 ذخيره
تهران بيهوشي 689 محمدرضا مشهوري 23370 3 ذخيره

شهيد بيهوشي 3 شاهين بشارتي كيوي 29412 1 ذخيره
بهشتي
شهيد بيهوشي 2778 نرگس پاياني 23644 2 ذخيره
بهشتي
شهيد بيهوشي 14329 اكرم حسين پورمقدم 34611 3 ذخيره
بهشتي

شيراز بيهوشي 83 پرويز محمودي 35131 1 ذخيره
شيراز بيهوشي 628 علي كرمي 24680 2 ذخيره
شيراز بيهوشي 3213 مهناز سالاري 34969 3 ذخيره
شيراز بيهوشي 1082 افشين گشتاسبي گوهرريزي 23279 4 ذخيره
شيراز بيهوشي 1109 لاله دهقان پيشه 30641 5 ذخيره
شيراز بيهوشي 176 بهنام محموديه چمپيري 21132 6 ذخيره

كرمان بيهوشي 5058 محبوبه يزدي 21694 1 ذخيره
كرمان بيهوشي 80 نجمه مهشيد رنجبران 34628 2 ذخيره
كرمان بيهوشي 739 مريم ارغياني 33950 3 ذخيره

گيلان بيهوشي 57 محمود بارده 31804 1 ذخيره
گيلان بيهوشي 1278 سيدرضا اخوان 22458 2 ذخيره
گيلان بيهوشي 1770 سيده ستاره رودباري 32239 3 ذخيره

همدان بيهوشي 3 محسن مهمانخانه چي 30427 1 ذخيره
همدان بيهوشي 1928 حسين لطفي 33727 2 ذخيره
همدان بيهوشي 699 ايمانه احمدي 32844 3 ذخيره

تهران بيماريهاي پوست 333 عطااله مرادي 22148 1 ذخيره
تهران بيماريهاي پوست 2355 سعيده خان محمدي 23716 2 ذخيره
تهران

منابع سایتآرگا _ نورین بلاگ _ روزانه _ پزشکان بدون مرز _دانشنامه اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا